Portfolio > Print

mono type using watercolor on plate put through the press with 100% rag paper

mono type on paper using watercolor on plate
Wave Action on Sandbar
mono type
8" x 11"
2016